Yrittäjän tärkeät päivämäärät vuodelle 2022 | Suomen Lakitilitoimisto

Nappaa tästä talteen ja lisää kalenteriisi yritystoiminnan tärkeitä päivämääriä, lukuja ja prosentteja vuodelle 2022!

Työnantajan maksut v. 2022

Työnantajan sairausvakuutusmaksu – maksetaan, jos työntekijä on 16–67-vuotias – kaikki työnantajat, myös valtio, kunta ja seurakunta 1,34 %

Työttömyysvakuutusmaksu 
– 2 197 500 euron palkkasummaan asti 0,50 %

Työttömyysvakuutusmaksu – 2 197 500 euron ylittävän palkkasumman osalta 2,05 %

Tärkeät päivämäärät vuodelle 2022

Edellisen kuukauden kirjanpitomateriaali kirjanpitäjälle 

15. päivä 

Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä 

Esim. osinkojen vuosi-ilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset pääomanpalautuksista 

31.1. 

Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista 

24.2. 

Maatalouden energiaveron palautushakemus. Yhteisöt (esim. osakeyhtiöt) ja yhteisetuudet tekevät hakemuksen 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä 

28.2. 

Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta 

(asiointipalvelussa vaaditaan suomi.fi-valtuus vuonna) 

6 kk tilikauden päättymisestä 

Arvonlisäveron palautushakemus toiseen EU-maahan vuodelta 2021 

30.9. 

Tärkeät päivämäärät veroilmoituksiin

Metsätalouden veroilmoitus (elleit harjoita myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa) 

28.2.  

Kiinteistö- sekä maa- ja metsätalousyhtymät 

28.2.  

Metsätalouden veroilmoitus, jos palautetaan myös maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus 

1.4. 

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 

1.4. 

Elinkeinoyhtymät – Ay tai Ky 

1.4. 

Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 30.12.2021 (4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä) 

2.5. 

Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

Kuukausi­menettelyssä olevat ALV-vero­velvolliset 

12. Pv toimitus-kuukaudesta 2 kk kuluttua 

Kalenterivuosi­menettelyssä olevat ALV-­velvolliset 

28.2. 

Arvonlisäveron yhteenveto­ilmoitukset 

(tavaroiden ja palveluiden EU-myynti) 

toimituskuukautta seuraavan kk 20. pv 

 

Tärkeät päivämäärät, tulorekisteri 

Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, veronalaiset kustannusten korvaukset  

palkkatietoilmoitus tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä. pääsääntöisesti 

Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-yrittäjän omat palkat, rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 €/kk kertakorvaukset 

palkkatietoilmoitus tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kk 5. päivä 

Kilpailupalkinnot, joiden arvo on enintään 
100 € (sekä raha- että tavarapalkinto) 

ei ilmoiteta tulorekisteriin 

Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset 

työnantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa 5. päivä mennessä 

Matkakustannusten korvaukset
Kotimaan päivärahat 

 

Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) 

20 € 

Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) 

45 € 

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden 

  • vähintään 2 tunnilla 
  • yli 6 tunnilla 

  

  

20 € 

45 € 

Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07) 

13 € 

Ateriakorvaus enimmillään 

11,25 €  

Matkakustannusten korvaukset
Kilometrikorvaukset 

Oman auton käyttö 

0,46 € / km 

Käyttöetuauton käyttö 

0,10 € / km 

Moottoripyörän käyttö 

0,35 € / km 

Korotukset yllä oleviin korvauksiin: 

– henkilöiden kuljettaminen 

0,03 € / km 

– perävaunun kuljettaminen 

0,08 € / km 

– yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen 

0,03 € / km 

 Luontoisetujen verotusarvoja 

Oman tai käyttöetuauton lataaminen työnantajan kustantamana 2021–2025 verovapaa etu 

00,00 € / kk 

Matkapuhelinetu 

20,00 € / kk 

Ravintoetu   

(kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero on 7,15–11,30) €)  

7,15 €/ateria  

Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta 

(nimellisarvo enintään 11,30 € ja vähintään 7,15 €) 

75 % 

Liikunta- ja kulttuurietu verovapaata, jos edun arvo on enintään 

400 € / vuosi / hlö 

Työsuhdematkalipun verovapaa osuus enintään  
– Joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta ns. liikkumisen palvelupaketista, joka yhdistää tyypillisesti kuukausimaksulla julkisen liikenteen, kaupunkipyörien, taksien, yhteiskäyttöautojen ja muiden liikennemuotojen käytön yhdeksi paketoiduksi kokonaisuudeksi, voidaan lukea työsuhdematkalipuksi 

3 400 €/vuosi 

Työsuhdepolkupyörän verovapaa osuus enintään 
– Joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä olisi kuitenkin yhteensä 3 400 euroa/vuosi 

1 200 €/vuosi 

 

Autoetu

Vapaa Autoetu 

Ikäryhmä A 

Ikäryhmä B 

Ikäryhmä C 

Auton käyttöönottovuosi 

2020-2022 

2017–2019  

Ennen vuotta 2017  

% auton uushankintahinnasta JA 

1,4 % 

1,2 % 

0,9 % 

€ kuukaudessa TAI 

270 € 

285 € 

300 € 

€ / km 

0,18 € / km 

0,19 € / km 

0,20 € / km 

Käyttöetu 

Ikäryhmä A 

Ikäryhmä B 

Ikäryhmä C 

Auton käyttöönottovuosi 

2019-2021 

2016-2018 

Ennen vuotta 2016 

% auton uushankintahinnasta JA 

1,4 % 

1,2 % 

0,9 % 

€ kuukaudessa TAI 

105 € 

120 € 

135 € 

€ / km 

0,07 € / km 

0,08 € / km 

0,09 € / km 

Sari Peltomaa kuva, Lakitilitoimisto
Sari Peltomaa

asiakaspalvelu@lakitilitoimisto.fi

Facebook
Twitter
LinkedIn

Työsopimuslain mukaan työsopimus voi syntyä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsuhteessa tulee noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä sekä ..

Tässä kirjoituksessa keskitytään yritysten tietoturvallisuuden perusasioihin, ennaltaehkäisyyn ja turvallisiin toimintatapoihin, miten jokaisessa yrityksessä voi parantaa oma

Jutellaan!