Paranna maksuvalmiutta
Vähennä omaa työmäärää
KESKITY OLENNAISEEN

Tarvitsetteko yritykseenne henkilöä huolehtimaan

talous- ja palkkahallinnostanne

sekä muista tärkeistä toimistotehtävistä?

Toimistohelppi

Hyvä taloushallinnon assistentti huolehtii yrityksenne ostolaskujen käsittelystä ja maksamisesta. Hän laatii tarjouksia, huolehtii asiakaslaskutuksesta, saatavien valvonnasta ja tarvittaessa siirtää saatavat myös perintään.

Hän toimii yhteyshenkilönä tilitoimistoon ja palkanlaskentaan. Työtehtäviin voi kuulua myös muita toimistotyöhön liittyviä työtehtäviä, tarpeen mukaan.

Taloushallintoalan ammattilaisemme voivat toimia hänen tukenaan niin talous- ja palkkahallinnon, kuin erilaisten taloushallintoalan järjestelmien käytössä.

Yrityksen vakuutukset - YEL uudistus 2023

Toimistohelppi – Päiväksi tai viikoksi, työtarpeen mukaan!

Taloushallinto

Henkilöstöasiat

Viestintä ja asiakaspalvelu

Markkinointi

Työtehtävät voidaan jakaa myös useammalle henkilölle osaamistarpeiden mukaan. Talousassistentti työskentelee yrityksenne toimitiloissa tai etänä.

Toimimme hänen tukenaan niin talouden, henkilöstön kuin markkinoinnin työtehtävien hoidossa.

Säästä aikaasi muihin töihin

Laskut tulee tehtyä ajoissa – Maksuvalmius paranee.

Perinnästä huolehtiminen – Luottotappiot vähenee.

Mukanasi tarvittaessa koko prosessissa, tarjouksen teosta laskutukseen saakka.