Liitä lisäksi seuraava koodi välittömästi avaavan -tagin jälkeen:

RESKONTRAN palvelut
maksuliikenteen
sujuvuudeksi

Ulkoista reskontrat ja varmista
maksuliikenteen sujuminen

Sujuva maksuliikenne on avainasemassa yrityksen talouden lukujen seurannassa ja sen vaikutukset säteilevät moneen suuntaan. 

Myyntireskontran avulla seurataan, että yrityksen lähettämät myyntilaskut tulevat ajallaan maksetuiksi. 

Ostoreskontra helpottaa omien ostolaskujen maksatusta ja maksujen valvontaa. Voimme hyödyntää esimerkiksi Visma Fivaldin sähköistä ostolaskujen kierrätystä.

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kirjanpito

Sähköinen kirjanpito mahdollistaa myyntisaatavien ajantasaisen seurannan, ostolaskujen sähköisen kierrätyksen ja maksatuksen sekä nopeamman raportoinnin.

Tilipalvelupaketti voi sisältää mm. ALV-maksut, raportoinnin, tase-erittelyt, verojaksotukset, tiliotteiden käsittely, palkkojen kirjaukset ym. Sekä muut palvelumme.

Ostolaskut

Tulevien laskujen hallinnointi saadaan sujumaan, kun katsomme kokonaisuuden ja hyödynnämme sähköiset palvelut, kuten eTasku. Sähköisyyden avulla saamme välivaiheita pois ja voit kuitata laskut vaikka puhelimestasi.

Huolehdimme halutessasi mm. laskujen sähköistykset, ostolas- kujen käsittelyn ja maksamisen sekä ALVn.

Myyntilaskut

Myyntilaskujen kierto voi olla erityisesti pienten yritysten pullonkaula. Mutta ei hätää, autamme saamaan sen helpoksi ja toimivaksi. Kiertoa voidaan nopeuttaa.

Haluamme auttaa sinua arjessasi tarjoamalla tehokkaan kokonai- suuden, jonka avulla myyntilaskujen teko onnistuu helposti, raha pyörii ja voit tarkistaa tilanteen milloin vain.

Palkanlaskenta

Halutessasi tuemme työnantajakuvaasi ulkoistetulla palkanlas- kentapalvelulla, joka varmistaa palkanlas-kennan oikeellisuuden, viranomaisilmoitusten ajantasaisuuden ja var-mistaa, että palkat tulevat maksuun aina ajallaan.

Tämä palvelu sisältää mm. lakisääteisen palkanlas-kennan, työaikakirjanpi-don ja lomien käsittelyn, lomavuodenvaihteen työt.

Tilinpäätös

Tilikauden lopuksi kootaan tilinpäätöslaskelmat sekä muut tarvittavat dokumentit. Tilinpäätök- sen tuloksena saadaan yrityksen tulos ja taloudellinen asema.

Kokoamme ja teemme yhteistyössä kanssasi tilinpäätöksen dokumentit sekä teemme näiden pohjalta veroilmoituksen. Rekisteröimme myös yrityksesi tilinpää- töstiedot.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Jos sinusta tuntuu, että haluaisit viettää aikaa enemmän vaikka asiakkaidesi kanssa, ulkoista osto- ja myyntilaskujen käsittely meille.

Asiakkaidemme mukana tulleita ohjelmia ovat mm. Mepco ja Procountor. Ymmärrämme, miten tärkeä osa taloudenhallintaa tuttu ohjelmisto voi olla.

Pyydä hinta

Jutellaan!