AMMATTITAIDOLLA

yrityskaupat ja
omistajanvaihdokset

Yrityskaupat suunnitteilla?

Autamme ammattitaidolla toteuttamaan yrityskaupat ja omistajanvaihdokset, olit sitten ostamassa tai myymässä yritystä. Ota yhteyttä ajoissa, niin suunnitellaan parhaiten tavoitteisiisi sopiva ratkaisu. Menestyksellisessä yrityskaupassa ei ole kyse vain oikeasta hinnasta. Valittu kaupankäyntitapa, verovaikutusten ennakointi, kauppakirjan ehdot tai hyvä ennakkotarkastus (due diligence) voivat merkittävästi vaikuttaa lopputulokseen.

Meiltä saat avun kaikkiin yrityskaupan eri vaiheisiin, oli sitten kyseessä osake- tai liiketoimintakauppa tai vaikkapa sukupolvenvaihdos. Et siis joudu miettimään mistä saat apua prosessin eri vaiheissa, kuten arvonmääritykseen, veroneuvontaan tai lakiapua. Saat ne kaikki meiltä.

 

 • Yrityskaupan suunnittelu ja neuvotteluapu
 • Kauppakirjat, aiesopimukset ja salassapitosopimukset
 • Verosuunnittelu ja verottajan ennakkoratkaisuhakemukset
 • Osakekaupat, liiketoimintakaupat, sukupolvenvaihdokset
 • Arvonmääritykset
 • Rahoitusneuvonta
 • Due diligence – tarkastukset
 • Yrityksen myyntikuntoon laittaminen
 • Ostajan etsintä

Yrityskaupoissa asiantuntijana Juha Tuominen

Liiketoimintakauppaan sovelletaan kauppalakia

Valmistaudu yrityskauppaan - Suomen Lakitilitoimisto Oy

Kauppalaki asettaa tietyt edellytykset kaupan kohteen kunnolle sekä myyjän tiedonantovelvollisuuden. Kauppalain soveltaminen vahvistaa ostajan asema liiketoimintakaupassa. Sitä vastoin osakekaupassa virhevastuu perustuu selkeämmin yksin kauppakirjan ehtojen noudattamiseen. 

Monet seikat puoltavat sitä, että liiketoimintakauppa on ostajalle riskittömämpi vaihtoehto kuin osakekauppa, eikä yksin verotuksellisista syistä. Toki aina näin ei ole, mutta on tärkeää tunnistaa kummastako kauppaa kannattaa tehdä, liiketoiminnasta vai itse yhtiöstä.

Yrityskaupat onnistuneesti asiantuntijan avulla

Ostokohteen riskien selvittäminen on välttämätön toimenpide, oli sitten kyseessä liiketoiminta- tai osakekauppa. Huolellinen DD- tarkastus on itseasiassa kaupan molempien osapuolten etu. Ostajan etu on varmistua siitä, että kaupan mukana ei tule yllätyksiä ja myyjän etu on välttää mahdolliset myöhemmät vahingonkorvausvaatimukset. Tarkastus tehdään sovitussa laajuudessa. Due Diligence- tarkastus voi sisältää mm. seuraavien osa-alueiden tarkastuksen:

 • hallinto ja päätöksenteko
 • taloushallinnon järjestäminen
 • palkkahallinnon järjestäminen
 • työsopimukset ja työsuhteet
 • sopimukset ja sopimusriskit
 • tietojärjestelmät
 • tehdyt yrityskaupat
 • tilinpäätökset ja verotus
 • liiketoiminnan riskit

Lähetämme teille sopimustyyppikohtaisesti suunnitellun taustakartoituslomakkeen ja tarvittaessa pidämme myös teams- palaverin/tapaamisen. Taustakartoituksilla selvitämme tavoitteenne sopimukselle sekä reunaehdot ja ennakoimme mahdollisia sopimusriskejä.

Taustakartoitusten ja käymiemme keskusteluiden pohjalta laadimme sopimusluonnoksen. Asiakas antaa sopimusluonnoksesta lausunnon sovitussa aikataulussa ja tämän palautteen pohjalta laadimme lopullisen sopimusasiakirjan.

Sopimuksen, yleisten sopimusehtojen tai kauppakirjan laatiminen. Sopimuksella sovitaan yleensä asioista, joiden pieleen meneminen maksaa rahaa. Hyvä sopimus takaa, että asemasi on vahvempi riitatilanteessa. Hyvä sopimus auttaa myös paremmin saavuttamaan sille asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet.

Taustakartoituksen ja strukturoidun asiakirjan laatimis-/ tarkistamisprosessin avulla pidämme palvelukustannuksen teille kohtuullisena. Lähetä meille tarjouspyyntö niin otamme sinuun yhteyttä

Kiinteistökaupan kauppakirjan tulee täyttää maakaaressa sille asetetut vaatimukset. Laadimme myös kiinteistökaupan esisopimukset ja mahdolliset purkusopimukset.

Sisältää myös rasitteiden ja lainhuudon tarkistamisen.

Taustakartoituksen ja strukturoidun asiakirjan laatimis-/ tarkistamisprosessin avulla pidämme palvelukustannuksen teille kohtuullisena. 

Tiesitkö, että liiketoimintakauppaan sovelletaan kauppalakia? Kauppalain määräykset tulee ottaa huomioon liiketoimintakauppaa suunniteltaessa ja kauppakirjaa laadittaessa. Usein kyseessä on myös työsopimuslain mukainen liikkeen luovutus, jossa työntekijät siirtyvät ostajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Liiketoimintakaupassa onkin otettava varsin tarkasti huomioon monia liiketoimintaan ja lainsäädäntöön liittyviä vaatimuksia. Teemme liiketoimintakaupan kauppakirjat kokemuksella.

Taustakartoituksen ja strukturoidun asiakirjan laatimis-/ tarkistamisprosessin avulla pidämme palvelukustannuksen teille kohtuullisena. Lähetä meille tarjouspyyntö niin otamme sinuun yhteyttä.

Myyntikuntoon laittaminen tarkoittaa sitä, että yrityksestä saa hyvän hinnan. Yrityksen toimintaprosessit, taloushallinnon järjestäminen, sopimusriskit, henkilöstön tyytyväisyys jne. ovat esimerkkejä seikoista, joihin voi vaikuttaa ja niiden tila vaikuttaa yrityksen arvoon. Analysoidaan nykytilanne, tehdään suunnitelma ja laitetaan yrityksesi myyntikuntoon. Samalla myös yrityksesi kannattavuus paranee.

Yrityksen oikea hinta on se minkä osapuolet sopivat, mutta yrityskauppaneuvotteluissa arvonmääritys on neuvotteluiden lähtökohta. 

Teemme arvonmääritykset tilanteeseen sopivin arvonmääritystavoin. 

Tarvittaessa haemme myös verottajan ennakkoratkaisun.  

Pelkäätkö, että yhtiökumppanin kanssa voi tulla myöhemmin riitaa? Ei hätää, tehdään teille osakassopimus.

Osakassopimuksella sovitaan osakkaiden yhteistyöstä ja päätöksenteosta yhtiössä sekä myös toimintamalleja epätoivottavien tilanteiden varalta. Osakassopimuksen laatimisessa tulee huomioida myös yhtiöjärjestyksen määräykset ja muut osakkaiden keskinäiset tai yhtiön kanssa tehdyt sopimukset. Osakassopimusta tehtäessä on kyettävä puhumaan hankalistakin asioista. Me olemme sitä varten, että teemme teille ne hankalatkin kysymykset.

Taustakartoituksen ja strukturoidun asiakirjan laatimis-/ tarkistamisprosessin avulla pidämme palvelukustannuksen teille kohtuullisena. 

Osakeannissa tulee noudattaa osakeyhtiölain säännöksiä, sekä laatia useampia asiakirjoja.

Esim. hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjat, hallituksen antiesitys, rekisteröinnit, hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutukset ja antilaskelmat. Asiakirjojen laatimisen lisäksi autamme teitä valitsemaan tilanteeseenne sopivimman tavan toteuttaa osakeanti.

Taustakartoituksen ja strukturoidun asiakirjan laatimis-/ tarkistamisprosessin avulla pidämme palvelukustannuksen teille kohtuullisena.

Hyvä yrityskauppa ei ole vain oikea hinta. On tärkeää varmistua esimerkiksi myös siitä, että osapuolten välille ei synny myöhemminkään riitaa. Kauppakirja on tässä yksi tärkeä tekijä.

Taustakartoituksen ja strukturoidun asiakirjan laatimis-/ tarkistamisprosessin avulla pidämme palvelukustannuksen teille kohtuullisena. 

Salassapitosopimuksella suojataan liiketoiminnallenne tärkeiden tietojen omistus- ja hyödyntämisoikeus luovutettaessa tietoja ulkopuoliselle taholle. Salassapitosopimuksella estetään myös tietojen luvaton käyttö.

Taustakartoituksen ja strukturoidun asiakirjan laatimis-/ tarkistamisprosessin avulla pidämme palvelukustannuksen teille kohtuullisena.

Velkakirja on asiakirja, jolla sovitaan rahalainan antamisesta velalliselle ja siitä maksettavasta korosta ja takaisinmaksusta. Velkakirjoja on monia erialaisia. Velkasuhteisiin voi liittyä myös vakuutus- ja takaussitoumuksia.

Yhtiömuotoa voidaan pääosin muuttaa ilman, että jouduttaisiin maksamaan luovutusvoittoveroa. Muutos pitää kuitenkin tehdä tietyllä tavalla ja tietyin edellytyksin. Yhtiömuodon muutoksella saattaa olla yllättäviäkin vaikutuksia eri yhtiömuodoista johtuen. Tästä syystä selvitämme aiotun muutoksen seuraukset ennen muutoksen tekemistä. Toteutamme muutoksen ja laadimme asiakirjat.

Oletko myymässä tai ostamassa yritystä tai sen liiketoimintaan? Mielessäsi on varmasti kysymys siitä, että mikä on oikea hinta? Hinnan määrittelyssä auttaa asiantuntijan perusteltu näkemys osakkeiden tai liiketoiminnan arvosta. Laajassa arvonmäärityksessä tarkastelemme yritystä tarkemmin myös lukujen takaa.

Taustakartoituksen ja strukturoidun asiakirjan laatimis-/ tarkistamisprosessin avulla pidämme palvelukustannuksen teille kohtuullisena. 

Yhtiömuodon valinta on päätös, jolla on merkitystä moneen asiaan mm. yrittäjän vastuuseen yhtiön velvoitteista, verotukseen, siihen miten yrityksestä voi nostaa rahaa tai jopa siihen, miten joskus myöhemmin yrityksen myyntiä verotetaan.

Neuvomme yritysmuodon valinnassa ja perustamme sinulle yrityksen. Laadimme yhtiöjärjestyksen ja perustamisasiakirjat. Opastamme myös mitä eri asiat mm. yhtiöjärjestyksessä merkitsevät sinulle.

Taustakartoituksen ja strukturoidun asiakirjan laatimis-/ tarkistamisprosessin avulla pidämme palvelukustannuksen teille kohtuullisena. 

Kaupan onnistumisen kannalta on tärkeä, että lakiosaamista on mukana jo prosessin alkuvaiheista lähtien. Yrityskauppa kulminoituu kauppakirjan laadintaan, jossa määritetään kaupan osapuolten vastuut ja annetaan erilaisia vakuuksia.

Toisin sanoen kauppakirjassa pitää osata huomioida kauppaprosessin aikana esille tulleita seikkoja. Emme ole mukana ensimmäistä kertaa.

Ota yhteyttä, jos haluat yrityskauppaan kokeneen kumppanin.

Tarvittaessa autamme myös löytämään yrityksellesi sopivan ostajan.

Yrityskaupat edessä?

Piilotetut ongelmat nousevat varmasti
Due Diligence – tarkastuksessa esille

Yrityskauppaan valmistautuminen tarkoittaa sitä, että yrityksestä tehdään mahdollisimman houkutteleva, jotta hyviä ostajaehdokkaita löytyy sekä sitä, että yrityksestä saadaan mahdollisimman hyvä hinta. Se tarkoittaa myös sitä, että riittävän ajoissa huomioidaan verotukseen liittyvät seikat sekä sitä, että yrityksen toiminta järjestetään mahdollisimman selkeästi ja läpinäkyvästi. Peiton alle piilotetut ongelmat nousevat varmasti Due Diligence – tarkastuksessa esille tai viimeistään yrityksen haltuunottovaiheessa.

Yrityskauppapaikka

Onko sinulla hakusessa myytävä yritys tai oletko myymässä yritystäsi? Käy tutustumassa LinkedIn tai Facebookissa Yrityskauppapaikkaan. 
Näiden ryhmien tarkoitus on edistää yrityskauppojen syntymistä tuomalla ostajat ja myyjät samaan paikkaan. Ilmoitta ilmaiseksi sekä myös halutessasi anonyymisti yrityksestäsi.