Kehitä, tehosta

ja KASVA

Lakitilitoimisto on kilpailukykysi kumppani

Autamme yrityksiä kannattavuuden kehittämisessä, toiminnan tehostamisessa, kasvussa ja muissa liiketoiminnan haasteissa. 

Kilpailukyvyn kehittäminen voi edellyttää osaamisen kehittämistä, yksittäisen toimenpiteen toteuttamista tai vaikka laajempaa kehittämishanketta.  Tehdään aina se mitä tarvitaan. Palvelu soveltuu niin uusille yrittäjille, kuin myös isommille ja pidempään toimineille Pk-yrityksille.

Kilpailukyvyn kumppani - talousneuvonta

Opastus, neuvonta!

Mitäpä jos keräisit lisää tietoa yritykselle tärkeistä asioista, jotka liittyvät liiketoimintaan, talouteen sekä erilaisiin vastuisiin ja velvoitteisiin?

Lisätään yrityksesi sisäistä osaamista ja kilpailukykyä.

Kyse voi olla lyhyestä sparrauksesta tai pidemmästä valmennuksesta tai keskustelusta. Apuna voidaan käyttää myös verkkokoulutuksia. 

Mikä olisi sinulle ajankohtainen aihe?

 • Liiketoimintasuunnitelman ja liikeidean sparraus
 • Yrityksen perustaminen ja yritysmuodon valinta
 • Yrityksen talouden tunnusluvut
 • Yritysrahoitus
 • Yrittäjän henkilökohtaisten riskien hallinta
 • Kassavirran hallinta

 

 • Työsuhteet ja palkkaaminen
 • Sopimusosaaminen
 • Yrityksen ja yrittäjän verotus
 • Yrittäjän palkka ja rahan nostaminen yrityksestä
 • Omistaja-asiat
 • Yritystoiminnan riskit ja riskienhallinta
 • Yrityskaupat ja liiketoimintakaupat
 • Talous- ja palkkahallinnon tehostaminen

Asiantuntijapalvelut

Toisinaan on tarve saada suoraan apua asioiden toteuttamiseen. Kilpailukyky voi edellyttää vaikkapa uuden liiketoiminnan ostamista tai vanhasta luopumista, hyviä sopimuksia tai yrityksen omistajien välisen osakassopimuksen laadintaa. Liiketoiminnan suunnittelussa on hyvä myös osata ottaa huomioon ratkaisujen verovaikutukset.

 

 • Sopimukset ja tarjouspohjat
 • Kauppakirjat
 • Osakassopimukset
 • Rahoitus- ja yritystukihakemukset
 • Controller-palvelu (mm.budjetointi)
 • Veroneuvonta ja verosuunnittelu
 • Konsernirakenteiden suunnittelu
 • Yritysjärjestelyt
 • Yritys- ja liiketoimintakaupat, sukupolvenvaihdokset
 • Kiinteistöjärjestelyt
 • Osakeannit, pääomasijoitus- ja pääomalainajärjestelyt
Jenni Purrenheimo, lakitilitoimisto

Kehittämisprojektit

Kehittämisprojekti ajatuksena? Lähdetään yhdessä työstämään sitä. Tavoitteena voi olla henkilöstön kouluttaminen tai tiettyjen yrityksen toimintaprosessien kehittäminen.

Yrityksen talous- ja palkkahallinnon automatisointi ja sähköistäminen

- Nopeampi myyntilaskutus, maksuvalvonta ja perintä
- Ostolaskut maksuun ajallaan
- Virheetön palkanlaskenta
- Enemmän tietoa päätöksenteon tueksi, suunnitelmallista taloutta
-Pienemmällä ajankäytöllä, nopeammin ja tehokkaammin

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja kouluttaminen yrityksemme osaamisalueiden puitteissa

Yrityksen budjetoinnin, talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Yrityksen strategiaprosessit ja liiketoiminnan suunnittelu (LTS)

Yrityksen kasvun ja kannattavuuden kehittäminen. Kartoitetaan yrityksen tavoitteet ja haasteet, luodaan yhteinen kehityssuunnitelma, jossa asiantuntijamme toimivat yrityksesi sparraajina

Markkinoinnin kehittäminen

Tuotamme sisaryhtiömme kautta yritysten markkinoinnin peruspalveluja eli autamme yrityksiä luomaan markkinoinnin perusasiat kuntoon ja ylläpitämään niitä sovitulla tasolla. Käytämme palvelutuotannossa tarvittaessa myös yhteistyökumppaneitamme.

 • Markkinointimateriaalien tekeminen
 • Verkkosivujen pienet muutokset
 • Sometilien avaaminen ja ylläpito
 • Google näkyvyyden kasvattaminen ja digimainonta

Myynnin kehittäminen

Tarvitsetko lisää asiakkaita, mutta mistä heidät löytää ja tunnistaa? Autamme yritystäsi tunnistamaan potentiaalisia yritysasiakkaita ja kartoittamaan heidän yhteystietojaan. Tämä työ tehdään älykkään yritystietokannan avulla julkisista lähteistä. Kysy lisää!

Asiakastyytyväisyys-
tutkimukset

Haluaisitko tietää ovatko asiakkaasi tyytyväisiä palveluunne? Mitä he haluaisivat ostaa enemmän tai miten tuotteitanne tulisi parantaa? Teemme sähköisiä asiakastyytyväisyystutkimuksia asiakkaidemme toimeksiannosta.

Palvelujen rahoitus

Kilpailukyvyn kumppanipalveluihin on mahdollista saada myös rahoitusta. Kartoitetaan nämä mahdollisuudet yhdessä!