Mielenrauhaa yrityksen talouteen - budjetointi avuksi | Suomen Lakitilitoimisto

Tietoisuus yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja ennusteesta paranee huomattavasti, kun budjetointi palveluineen on otettu käyttöön. Tämän lisäksi asetettuihin tavoitteisiin päästään todennäköisemmin. Kun on budjetoitu realistinen talousarvio, budjetista näkee miten ostojen ja myyntien pitää kehittyä tavoitteeseen pääsemiseksi. Matkan varrella voi seurata ja reagoida mahdollisiin muutoksiin.  

– Yrittäjällä on koko ajan ns. sormituntuma numeroihin, kun on aidosti yrityksen lukuihin ja muuhun dataan perustuva ajantasainen tieto saatavilla. Budjetoinnin käyttäminen tuo mielenrauhaa, sillä osaat reagoida ajoissa ja tehdä korjaavia toimenpiteitä. Kuvailee Jari Tuominen, Lakitilitoimiston toimitusjohtaja.

 

"Budjetoinnin suunnittelu auttaa miettimään, mikä on mahdollista tällä liiketoiminnalla, mikä on kannattavaa ja mitä se vaatii. Budjetoinnissa pitää aina muistaa realismi, mikä on mahdollista. Tämä on oiva työkalu siihen."
Jari Tuominen, Lakitilitoimisto

Tavoitteisiin talouden budjetoinnin työkaluilla

Vertailubudjetilla voi verrata toteutuneeseen budjetoitua, kun on talousarvio vieressä nähtävillä. Budjetti voi olla kuukausitasolla kuukaudelle tai vuodelle. Tarpeen mukaan, voimme luoda myös osabudjetteja esim. myyntibudjetti tai ostobudjetti. 

– Budjetointi tehdään tulos- ja taselaskelmiin perustuviksi. Nämä tehdään puhtaasti asiakkaan kirjanpito-ohjelmaan. Kertoo Tuominen. 

Käytössämme on tällä hetkellä yrityksille Netvisor, Visma Fivaldi, Procountor. Mutta tarjolla on myös Finazilla vaativampaan käyttöön isommille yrityksille. Finazillalla voidaan tehdä hyvinkin vaativaa budjetointia ja ennustamista. Ohjelma tekee lukujen perusteella ennusteita kassavirrasta. Kerromme mielellämme lisää, jotta saat kirjanpito-ohjelmastasi potentiaalin irti. 

Budjetointi otetaan käyttöön yhteistyöllä

Kaikki lähtee liikkeelle budjetin tekemisellä yhdessä. Asiakas arvioi, mitkä ovat yrityksen liiketoiminnan tavoitteet ja tavoitelukemat. Voimme tarvittaessa keskustella ja sparrailla, mitä ne voisivat olla. Budjetoinnissa realistisuus on tärkeässä asemassa. Kun tavoitteet on asetettu, kirjanpitäjä luo budjetoinnin fyysisesti ohjelmaan. 

– Asiakkaan tehtävä on seurata toteutumaa, voimme olla tässäkin tukena ja sparrailla tarvittaessa. Asiakkaan pitää tuntea oma liiketoimintansa, jotta budjetoinnista saadaan toimiva työkalu. Tuominen kuvailee.

Nyt on hyvä aika aloittaa ensi vuoden tavoitteiden suunnittelu

Edellisen tilikauden vanhasta toteumasta otetaan lukemat ja siitä pääsee hyvin liikenteeseen. Esimerkiksi, jos asiakas haluaa, että myynti kasvaa 30 %. Mitä se vaatii, miten kustannukset ja menot kasvavat? Nyt olisi hyvä aika katsoa seuraavan vuoden tilannetta ja tehdä tavoitteiden asettaminen. 

– Budjetoinnin suunnittelu auttaa miettimään, mikä on mahdollista tällä liiketoiminnalla, mikä on kannattavaa ja mitä se vaatii. Budjetoinnissa pitää aina muistaa realismi, mikä on mahdollista. Tämä on oiva työkalu siihen. Vinkkaa Tuominen.

Sari Peltomaa kuva, Lakitilitoimisto
Sari Peltomaa
Facebook
Twitter
LinkedIn

Työsopimuslain mukaan työsopimus voi syntyä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsuhteessa tulee noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä sekä ..

Tässä kirjoituksessa keskitytään yritysten tietoturvallisuuden perusasioihin, ennaltaehkäisyyn ja turvallisiin toimintatapoihin, miten jokaisessa yrityksessä voi parantaa oma

Jutellaan!