Yrittäjän tärkeät päivämäärät vuodelle 2023 | Suomen Lakitilitoimisto

Nappaa tästä talteen ja lisää kalenteriisi yritystoiminnan

tärkeitä päivämääriä, lukuja ja prosentteja vuodelle 2023

Työnantajan maksut v. 2023

Työnantajan sairausvakuutusmaksu – maksetaan, jos työntekijä on 16–67-vuotias – kaikki työnantajat, myös valtio, kunta ja seurakunta 1,53 %

Työntekijän eläkemaksu TyEl – 25,30 %, josta 17-52-vuotiaan työntekijän osuus 7,15 %, 53-62- vuotiaan 8,65 % ja 63 vuotta täyttäneen osuus 7,15 %

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu tyva – 1,50 %

Työnantajan tyva-maksu – kun palkkasumma enintään 2 251 500 €/vuosi 0,52 % ja palkkasummasta, joka ylittää 2 251 500 € rajan, 2,06 %

Tärkeät päivämäärät vuodelle 2023

 

Edellisen kuukauden kirjanpitomateriaali kirjanpitäjälle 

15. päivä 

Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä 

Esim. osinkojen vuosi-ilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset pääomanpalautuksista

(Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista: 15.2.) 

31.1. 

Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista 

24.2. 

Maatalouden energiaveron palautushakemus. Yhteisöt (esim. osakeyhtiöt) ja yhteisetuudet tekevät hakemuksen 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä 

28.2. 

Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta 

(asiointipalvelussa vaaditaan suomi.fi-valtuus vuonna) 

6 kk tilikauden päättymisestä 

Arvonlisäveron palautushakemus toiseen EU-maahan vuodelta 2022 

30.9. 

Tärkeät päivämäärät veroilmoituksiin

Metsätalouden veroilmoitus (ellei harjoita myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa) 

28.2.  

Kiinteistö- sekä maa- ja metsätalousyhtymät 

28.2.  

Maatalouden veroilmoitus. Metsätalouden veroilmoitus, jos palautetaan myös maa ja/tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus.

3.4. 

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 

3.4. 

Elinkeinoyhtymät – Ay tai Ky 

3.4. 

Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 31.12.2022 (4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä) 

1.5. 

Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

Kuukausi­menettelyssä olevat ALV-vero­velvolliset 

12. Pv toimitus-kuukaudesta 2 kk kuluttua 

Kalenterivuosi­menettelyssä olevat ALV-­velvolliset 

28.2. 

Arvonlisäveron yhteenveto­ilmoitukset 

(tavaroiden ja palveluiden EU-myynti) 

toimituskuukautta seuraavan kk 20. päivä

 

Tulorekisterin tärkeät päivämäärät

Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, veronalaiset kustannusten korvaukset  

palkkatietoilmoitus tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä. 

Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-yrittäjän omat palkat, rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 €/kk kertakorvaukset 

palkkatietoilmoitus tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. 

Kilpailupalkinnot, joiden arvo on enintään 
100 € (sekä raha- että tavarapalkinto) 

ei ilmoiteta tulorekisteriin. 

Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset 

työnantajan erillisilmoitus viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä.

Matkakustannusten korvaukset
Kotimaan päivärahat 

Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) 

22 € 

Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) 

48 € 

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden 

  • vähintään 2 tunnilla 
  • yli 6 tunnilla 

  

  

22 € 

48 € 

Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07) 

15 € 

Ateriakorvaus enimmillään 

12 €  

Matkakustannusten korvaukset
Kilometrikorvaukset 

Oman auton käyttö 

0,53 € / km 

Käyttöetuauton käyttö 

0,14 € / km 

Moottoripyörän käyttö 

0,41 € / km 

Korotukset yllä oleviin korvauksiin: 

– henkilöiden kuljettaminen 

0,04 € / km 

– perävaunun kuljettaminen 

0,09 € / km 

– yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen 

0,04 € / km 

 Luontoisetujen verotusarvoja 

Oman tai käyttöetuauton lataaminen työnantajan kustantamana 2021–2025 verovapaa etu 

00,00 € / kk 

Matkapuhelinetu 

20,00 € / kk 

Ravintoetu   

(kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero on 8–12,70) €)  

8 €/ateria  

Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta 

(nimellisarvo enintään 12,70 € ja vähintään 8 €) 

75 % 

Liikunta- ja kulttuurietu verovapaata, jos edun arvo on enintään 

400 € / vuosi / hlö 

Työsuhdematkalipun verovapaa osuus enintään  
– Joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta ns. liikkumisen palvelupaketista, joka yhdistää tyypillisesti kuukausimaksulla julkisen liikenteen, kaupunkipyörien, taksien, yhteiskäyttöautojen ja muiden liikennemuotojen käytön yhdeksi paketoiduksi kokonaisuudeksi, voidaan lukea työsuhdematkalipuksi 

3 400 €/vuosi 

Työsuhdepolkupyörän verovapaa osuus enintään 
– Joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä olisi kuitenkin yhteensä 3 400 euroa/vuosi 

1 200 €/vuosi 

Autoetu

Vapaa Autoetu 
Ikäryhmä A 
Ikäryhmä B 
Ikäryhmä C 

Auton käyttöönottovuosi 

2021-2023 

2018–2020  

Ennen vuotta 2018  

% auton uushankintahinnasta JA 

1,4 % 

1,2 % 

0,9 % 

€ kuukaudessa TAI 

300 € 

315 € 

330 € 

€ / km 

0,20 € / km 

0,21 € / km 

0,22 € / km 

Käyttöetu 
Ikäryhmä A 
Ikäryhmä B 
Ikäryhmä C 

Auton käyttöönottovuosi 

2021-2022

2018-2020 

Ennen vuotta 2018 

% auton uushankintahinnasta JA 

1,4 % 

1,2 % 

0,9 % 

€ kuukaudessa TAI 

105 € 

120 € 

135 € 

€ / km 

0,07 € / km 

0,08 € / km 

0,09 € / km 

Helle Rebane

helle.rebane@lakitilitoimisto.fi

Facebook
Twitter
LinkedIn

Profigrid Oy on innovatiivinen teollisuuden ja uusien energiajärjestelmien suunnittelu- ja konsulttiyritys, joka on perustettu vuonna 2021. Vaikka yritys on vielä melko tuore, se

Arvonlisävero on kulutusvero, jossa veronmaksajina ovat tavaroiden ja palveluiden lopulliset kuluttajat eli kotitaloudet, jotka eivät saa vähentää arvonlisäveroa omassa verot

YEL-uudistus 2023 | Suomen Lakitilitoimisto Miksi lakiuudistus tehtiin? Yrittäjän sosiaaliturva perustuu YEL-työtuloon ja uudistukseen taustalla oli tarve tarkistaa niitä työt

Suomen Lakitilitoimisto Oy toiminnan kasvaessa, yrityksen toimitusjohtajaksi siirtyy 1.9.2023 alkaen Juha Tuominen ja hallituksen puheenjohtajaksi nykyinen toimitusjohtaja Jari Tuo