Työnantaja - tuntuuko siltä, että sinulla on liikaa velvoitteita?

Työlainsäädännön perustarkoitus on työntekijän suojeleminen. Työnantajalle onkin asetettu varsin laaja joukko erilaisia velvollisuuksia ja velvoitteita. Velvoitteet lisääntyvät työntekijämäärän kasvaessa. Merkittäviä virstanpylväitä ovat ensimmäisen työntekijän palkkaaminen sekä työntekijämäärän ylittäessä 20 ja 30 henkilöä.

Alla esimerkkejä vaadittavista suunnitelmista ja asiakirjoista. Tämän lisäksi työnantajan tulee osata toimia oikein työsuhteen ongelmatilanteissa, kuten irtisanottaessa henkilöstöä.


Työsopimuslomakkeet, etätyösopimus, liukuvan työajan sopimus

Työajantasoittumissuunnitelma

Työvuoroluettelo

Työaikakirjanpito

Perehdyttämissuunnitelma

Työsuojelun toimintaohjelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Sähköpostiohjesääntö

Työterveyskysely

Vaarojen arviointi

Tietosuojaseloste

Palkkahallinnon lomakkeet

Loma-anomukset

Varoitukset, irtisanomiset yms.

Koulutussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma

Väkivalta- ja uhkatilanneohje

Ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi

Esillä pidettävä lainsäädäntö

Sosiaalisen median ohje

Sääntöviidakko voi tuntua mahdottomalta tehtävältä.

Asiantuntijamme ovat tukenasi niin yksittäisten työoikeudellisten ongelmien ratkaisemisessa kuin myös laajamittaisemmassa juridisesti kestävien toimintatapojen suunnittelussa. 

Tämän lisäksi autamme sinua laittamaan työsuhdeasiakirjat lain edellyttämään kuntoon. 

Tässä kirjoituksessa keskitytään yritysten tietoturvallisuuden perusasioihin, ennaltaehkäisyyn ja turvallisiin toimintatapoihin, miten jokaisessa yrityksessä voi parantaa oma

Jutellaan!