Palvelualojen yrittäjä, olemme tukenasi TALOUDEN ENNAKOINNISSA sekä PALKKAHALLINNOSSA

Sopivankokoinen tilitoimisto monipuolisella asiantuntijoiden kattauksella. Sinulle.

Tahtotilamme on olla kommunikoiva kumppanisi, johon voi olla yhteydessä tarvittaessa myös kasvotusten.

Asiakkaanamme saat kiinteät laskut, sillä haluamme aidosti tukea toimintanne kehittymistä ja ennustettavuutta. Paketti tarkistetaan säännöllisesti.

Emme ole suurin tilitoimisto, emmekä pienin. Meille olet tärkeä, saat nimetyn kirjanpitäjän lisäksi osaajat mm. järjestelmiin, yritysneuvontaan sekä pääkirjanpitäjän tuen.

Haluamme koota toimivimmat ennakoinnin työkalut taloushallintoosi, jotta saat talouden luvut pyörimään ja kassavirran läpinäkyväksi.

yrittäjä koulutus, Sari Peltomaa Lakitilitoimisto

Miten voisimme olla avuksesi?

Kirjanpito

Sähköinen kirjanpito mahdollistaa myyntisaatavien ajantasaisen seurannan, ostolaskujen sähköisen kierrätyksen ja maksatuksen sekä nopeamman raportoinnin.

Tilipalvelupaketti voi sisältää mm. ALV-maksut, raportoinnin, tase-erittelyt, verojaksotukset, tiliotteiden käsittely, palkkojen kirjaukset ym. Sekä muut palvelumme.

Ostolaskut

Tulevien laskujen hallinnointi saadaan sujumaan, kun katsomme kokonaisuuden ja hyödynnämme sähköiset palvelut, kuten eTasku. Sähköisyyden avulla saamme välivaiheita pois ja voit kuitata laskut vaikka puhelimestasi.

Huolehdimme halutessasi mm. laskujen sähköistykset, ostolas- kujen käsittelyn ja maksamisen sekä ALVn.

Myyntilaskut

Myyntilaskujen kierto voi olla erityisesti pienten yritysten pullonkaula. Mutta ei hätää, autamme saamaan sen helpoksi ja toimivaksi. Kiertoa voidaan nopeuttaa.

Haluamme auttaa sinua arjessasi tarjoamalla tehokkaan kokonai- suuden, jonka avulla myyntilaskujen teko onnistuu helposti, raha pyörii ja voit tarkistaa tilanteen milloin vain.

Palkanlaskenta

Halutessasi tuemme työnantajakuvaasi ulkoistetulla palkanlas- kentapalvelulla, joka varmistaa palkanlas-kennan oikeellisuuden, viranomaisilmoitusten ajantasaisuuden ja var-mistaa, että palkat tulevat maksuun aina ajallaan.

Tämä palvelu sisältää mm. lakisääteisen palkanlas-kennan, työaikakirjanpi-don ja lomien käsittelyn, lomavuodenvaihteen työt.

Tilinpäätös

Tilikauden lopuksi kootaan tilinpäätöslaskelmat sekä muut tarvittavat dokumentit. Tilinpäätök- sen tuloksena saadaan yrityksen tulos ja taloudellinen asema.

Kokoamme ja teemme yhteistyössä kanssasi tilinpäätöksen dokumentit sekä teemme näiden pohjalta veroilmoituksen. Rekisteröimme myös yrityksesi tilinpää- töstiedot.

Palvelualojen tarpeisiin mielestämme parhaiten vastaavat ohjelmat

Visma Fivaldi on suosituimpia taloushallinnon ohjelmia, saat sen meiltä.

Asiakkaidemme mukana tullut Mepco auttaa operoimaan HR asioissa ja Procountor taloushallinnon pyörittämisessä.

Finazilla on tehokas ja helppo ratkaisu budjetointiin, raportointiin ja jatkuvaan liiketoiminnan suunnitteluun.

Voit lukea asiakastarinoitamme mm. Kopar Groupin järjestel- mäjoustavuudesta tai Parkanon Veden lentävästä alusta. Jos sinulla on tarve talouden kumppanille, ole meihin roh- keasti yhteydessä tai pyydä meitä soittamaan sinulle.

Vahvuuksiemme avulla voimme luoda yritykseesi tehokkaita ratkaisuja, jotka vievät yritystäsi uudelle tasolle

Järjestelmä
joustavuus

Keskustelemme läpi asiakkaan toiveet, tavoitteet ja ohjelmistot. Teemme ehdotuksen yritystäsi parhaiten palvelevasta ja tehok- kaimmasta kokonaisuudesta.

Voimme esim. yhdistää tuotannon- ohjausjärjestelmän kirjanpito-oh- jelmiimme tai tarjota matka- tai ostolaskujen käsittelyyn hyviksi todettuja vaihtoehtoja.

Henkilöstöhallinto, palkat ja TES

Halutessasi hoidamme koko palk- kahallinnon puolestanne ja toi- mimme yrityksesi palkanlasken- taosastona. Vaihtoehtoisesti voit ulkoistaa vain palkanlaskennan ja hoitaa muut laskennan tehtävät.

Henkilöstöhallinnon asiantunti- jamme voivat auttaa mm. TES-tul- kinnoissa ja ohjaavat löytämään ratkaisun tarpeisiinne. Entä onko työsopimuksienpohjaa käyty läpi?

Sopimus-
osaaminen

Yleinen sopimusosaamisemme voi olla apunasi monissa päivit- täisissä asioissa. Hyvin hoidettu sopimuspaletti on riskienhallintaa parhaimmillaan.

Yrityksillä on paljon erilaisia so- pimuksia, joita arjessa käyttävät mm. myyjät. Näiden sopimuksien päivittäminen tai uusien tekemi- nen yhdessä asiantuntijan kanssa. Voit säästää pitkän pennin!

Jätä yhteydenottopyyntö tai
varaa maksuton sparrailu!

Kamppailetko jonkin yritystoiminnan haasteen kanssa tai toivotko vain meidän olevan sinuun yhteydessä? Varaa maksuton noin vartin sparrailuaika asiantuntijoidemme kanssa!

Pyydä hinta

Jutellaan!