Jos haluat läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta, valitse
SÄHKÖINEN KIRJANPITO

Sähköinen kirjanpito ja taloushallinto käyttöösi,
mitkä ovat hyödyt?

Ajantasainen läpinäkyvä kirjanpito mahdollistuu hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä. Ennakoiminen ja raportointi helpottuvat sekä näet talouden tilanteen reaaliajassa.

Automaattisesti kulkevat tositteet säästävät aikaa ja rahaa. Voit sähköistää
mm. myyntilaskut, ostolaskut, kirjanpidon ja palkanlaskennan.

Koulutamme säännöllisesti asiantuntijoitamme ja jaamme osaamistamme,
jotta voimme tarjota sinulle asiantuntevimman palvelun. Palvelut kasvavat mukanasi.

Sähköinen kirjanpito pienentää virheiden mahdollisuutta, sillä taloushallinnon tekeminen sujuu nopeammin ja molemmat käyttävät samaa ohjelmaa.

Sähköinen kirjanpito meillä, miten voimme olla avuksesi?

Kirjanpito

Sähköinen kirjanpito mahdollistaa myyntisaatavien ajantasaisen seurannan, ostolaskujen sähköisen kierrätyksen ja maksatuksen sekä nopeamman raportoinnin.

Tilipalvelupaketti voi sisältää mm. ALV-maksut, raportoinnin, tase-erittelyt, verojaksotukset, tiliotteiden käsittely, palkkojen kirjaukset ym. Sekä muut palvelumme.

Ostolaskut

Tulevien laskujen hallinnointi saadaan sujumaan, kun katsomme kokonaisuuden ja hyödynnämme sähköiset palvelut, kuten eTasku. Sähköisyyden avulla saamme välivaiheita pois ja voit kuitata laskut vaikka puhelimestasi.

Huolehdimme halutessasi mm. laskujen sähköistykset, ostolas- kujen käsittelyn ja maksamisen sekä ALVn.

Myyntilaskut

Myyntilaskujen kierto voi olla erityisesti pienten yritysten pullonkaula. Mutta ei hätää, autamme saamaan sen helpoksi ja toimivaksi. Kiertoa voidaan nopeuttaa.

Haluamme auttaa sinua arjessasi tarjoamalla tehokkaan kokonai- suuden, jonka avulla myyntilaskujen teko onnistuu helposti, raha pyörii ja voit tarkistaa tilanteen milloin vain.

Palkanlaskenta

Halutessasi tuemme työnantajakuvaasi ulkoistetulla palkanlas- kentapalvelulla. Se varmistaa palkanlas-kennan oikeellisuuden, viranomaisilmoitusten ajantasaisuuden ja var-mistaa, että palkat tulevat maksuun ajallaan.

Tämä palvelu sisältää mm. lakisääteisen palkanlaskennan, työaikakirjanpidon ja lomien käsittelyn, loma-vuodenvaihteen työt.

Tilinpäätös

Tilikauden lopuksi kootaan tilinpäätöslaskelmat sekä muut tarvittavat dokumentit. Tilinpäätök- sen tuloksena saadaan yrityksen tulos ja taloudellinen asema.

Kokoamme ja teemme yhteistyössä kanssasi tilinpäätöksen dokumentit sekä teemme näiden pohjalta veroilmoituksen. Rekisteröimme myös yrityksesi tilinpää- töstiedot.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Heräsikö kiinnostuksesi?

Sähköinen kirjanpito lähtee liikkeelle oikeiden eli tarpeellisten ohjelmien valinnalla. Keskustelemme kanssasi tarpeistasi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi, jonka jälkeen voimme ehdottaa sinulle parasta kokonaisuutta. Lue Siisonin asiakastarina asiakkuuden aloittamisesta.

Asiakkaanamme on monenlaisia asiakasyrityksiä aina teollisista yrityksistä työllistäviin palveluyrityksiin ja yksinyrittäjiin.

 Meillä on myös pitkän linjan osaamista maa- ja metsätalouden yritysten kirjanpidosta.

Mitä sähköinen kirjanpito tai taloushallinto voi olla?

Sähköinen palvelu vähentää mekaanista työtä, jolloin sähköisesti kulkevat tositteet tehostavat toimintaasi

Vahvuuksiemme avulla voimme luoda yritykseesi tehokkaita ratkaisuja, jotka vievät yritystäsi uudelle tasolle

Järjestelmä
joustavuus

Keskustelemme läpi asiakkaan toiveet, tavoitteet ja ohjelmistot. Teemme ehdotuksen yritystäsi parhaiten palvelevasta ja tehok- kaimmasta kokonaisuudesta.

Voimme esim. yhdistää tuotannonohjausjärjestelmän kirjanpito-ohjelmiimme tai tarjota matka- tai ostolaskujen käsittelyyn hyviksi todettuja vaihtoehtoja.

Henkilöstöhallinto, palkat ja TES

Halutessasi hoidamme koko palkkahallinnon puolestanne ja toimimme yrityksesi palkanlaskentaosastona. Vaihtoehtoisesti voit ulkoistaa vain palkanlaskennan ja hoitaa muut laskennan tehtävät.

Henkilöstöhallinnon asiantunti- jamme voivat auttaa mm. TES-tulkinnoissa ja ohjaavat löytämään ratkaisun tarpeisiinne. Entä onko työsopimuksienpohjaa käyty läpi?

Sopimus-
osaaminen

Yleinen sopimusosaamisemme voi olla apunasi monissa päivit- täisissä asioissa. Hyvin hoidettu sopimuspaletti on riskienhallintaa parhaimmillaan.

Yrityksillä on paljon erilaisia so- pimuksia, joita arjessa käyttävät mm. myyjät. Näiden sopimuksien päivittäminen tai uusien tekeminen yhdessä asiantuntijan kanssa. Voit säästää pitkän pennin!

Lue meiltä usein kysyttyjä kysymyksiä

Haluatko kuulla lisää? Puhelu ei maksa mitään.

Pyydä hinta

Jutellaan!