Oman pääoman menettämisriski | Lakitilitoimisto

Oma pääoma ja hallituksen vastuu

Osakeyhtiölain mukaan, jos osakeyhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä kaupparekisteri-ilmoitus. Tämä tarkoittaa siis sitä, että osakeyhtiön hallituksen on kyettävä valvomaan yhtiön oman pääoman tilaa muutenkin kuin vuositilinpäätöksen muodossa. 

Osakeyhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet voivat joutua henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen, jos joku taho on ryhtynyt sopimukseen yhtiön kanssa tietämättään, että yhtiö on jo tällöin menettänyt oman pääomansa ja sopimuskumppani kärsii tämän takia taloudellista vahinkoa. Usein oman pääoman menettämisestä tehtävää ilmoitusta viivytetään tai se jopa jätetään kokonaan tekemättä. Seuraukset saattavat olla arvaamattomat. 

Päätöksessään Helsingin hovioikeus (Helsingin HO 13.3.2017 311) katsoi, että hallituksen ainoan varsinaisen jäsenen olisi tullut havaita oman pääoman menettäminen keskellä tilikautta. Hovioikeus totesi, että ko. henkilöllä oli hallituksen ainoana jäsenenä yleinen ja jatkuva velvollisuus seurata yhtiönsä taloudellisen tilanteen kehittymistä.

Oli kyseessä yhden henkilön osakeyhtiö tai laajemmin omistettu, on asialla merkitystä. Varsinkin jos yhtiön kannattavuus on heikko, kannattaa oman pääoman riittävyydestä tehdä tilikauden aikana laskelmia ja kirjata ne myös osakeyhtiön hallituksen kokouksen yhteydessä pöytäkirjaan. Lue myös suosittu artikkelimme osake- vai liiketoimintakauppa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Juha Tuominen, Suomen Lakiekonomit
Juha Tuominen

040 562 6407
juha.tuominen@lakiekonomit.fi

Lakitilitoimiston hallituksen puheenjohtaja

Tässä kirjoituksessa keskitytään yritysten tietoturvallisuuden perusasioihin, ennaltaehkäisyyn ja turvallisiin toimintatapoihin, miten jokaisessa yrityksessä voi parantaa oma

Jutellaan!