Liikejuridiikka

Juridista konsultointiapua yrityksellesi

Kaipaatko apua yrityksen perustamiseen? Mietitkö miten vaihtaa yhtiömuotoa? Tarvitsetko apua erilaisten asiakirjojen laatimiseen?

Autamme asiakkaitamme yrityksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa!

Osakeannissa tulee noudattaa osakeyhtiölain säännöksiä, sekä laatia useampia asiakirjoja (Esim. hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjat, hallituksen antiesitys, rekisteröinnit, hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutukset ja antilaskelmat).

Laaditaan yhdessä teille vaaditut asiakirjat ja valitaan juuri teidän tilanteeseenne sopivin tapa toteuttaa osakeanti.

Osakeyhtiön ja sen omistajien erillinen verovelvollisuus tuo verosuunnitteluun haasteita, mutta myös mahdollisuuksia.

Suunnitellaan yhdessä tarpeisiinne sopivin ratkaisu.

Pääomalainasopimus tulee laatia aina kirjallisesti, silloin kun rahoitetaan yhtiön toimintaa pääomalainalla.

Pääomasijoitussopimuksella sovitaan osakeyhtiöön tehtävästä oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta.

Kauppakirjassa sovitaan kaupan kohteesta ja siihen liittyvistä ehdoista. Huolellisesti laadittu kirjallinen kauppakirja on sekä myyjän että ostajan etu.

Osakassopimuksella sovitaan osakkaiden välisestä yhteistyöstä ja päätöksenteosta yhtiössä, sekä tietyt toimintamallit erilaisten tilanteiden varalle. Sopimuksen laatimisessa huomioidaan myös yhtiöjärjestyksen määräykset ja muut osakkaiden tai yhtiön tekemät sopimukset.

Salassapitosopimuksella suojataan liiketoiminnalle tärkeiden tietojen omistus- ja hyödyntämisoikeus luovutettaessa tietoja ulkopuoliselle taholle, sekä estetään näiden tietojen luvaton käyttö.

Kaikki sopimukset kannattaa laatia aina huolellisesti ja kirjallisesti. Hyvä sopimus auttaa paremmin saavuttamaan sille asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet ja takaa sen, että asemasi on vahvempi riitatilanteessa.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan yrityksen tulee informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä ja tiedon tulee olla helposti saatavilla sekä ymmärrettävässä muodossa.

Työnantaja on velvollinen laatimaan useita lakisääteisiä asiakirjoja. Asiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen kannattaa tehdä huolellisesti, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Hyvin laaditut ohjeistukset helpottavat henkilöstöä ja toimivat loistavana apuvälineenä arjessa. Tiesithän myös, että kaikki vaaditut asiakirjat tulee esittää mahdollisen työsuojelutarkastuksen yhteydessä.

Lakisääteiset asiakirjat:

 • Sopimukset (työsopimus, etätyösopimus, liukuvan työajan sopimus)
 • Työaikakirjanpito ja siihen liittyvät asiakirjat
 • Perehdyttämissuunnitelma
 • Työsuojelun toimintaohjelma ja työterveyskysely
 • Sisäinen riskikartoitus
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Henkilörekisteriseloste
 • Sähköpostiohjesääntö
 • Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun välittämissuunnitelma
 • Päihdeohjelma
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelma
 • Pakollinen esillä pidettävä lainsäädäntö

Jos yrityksessä työskentelee yli 30 henkilöä, edellä mainittujen lisäksi lakisääteiseksi tulevat myös:

 • Yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Tasa-arvosuunnitelma

Lue lisää työnantajan lakisääteisistä asiakirjoista täältä.

Laajempia lakipalveluita tarjoaa
sisaryrityksemme Suomen Lakiekonomit

Ota rohkeasti yhteyttä, kartoitetaan yrityksesi tilanne yhdessä

Jutellaan!