10 vinkkiä yrityksen ostamiseen | Suomen Lakitilitoimisto

Yrityksen ostaminen on ihmisen elämässä asuntokaupan kanssa yksi isoimmista päätöksistä, joka voi tulla eteen. Yrityksen ostamiseen sisältyy kuitenkin paljon enemmän riskiä kuin asuntokauppaan. Yritystä ostettaessa on varmistuttava siitä, että kauppaa tehdään oikealla hinnalla ja oikeasta asiasta. Ikävät yllätykset jälkikäteen voivat tulla kalliiksi. 

Mitä yrityskaupassa kannattaa huomioida?

Kymmenen vinkkiä yrityskauppaan
1. Osta tulevia kassavirtoja – Älä historiaa

Varmistu siitä, että kauppahinta ei perustu johonkin mitä ei enää ole. Toisinaan myyjän eläköityessä tai muuten luopuessa pitkään harjoitetusta yritystoiminnasta, saatetaan pyrkiä hinnoittelemaan ns. elämäntyötä. Kauppahinnan tulee kuitenkin perustua realistiseen arvioon tulevasta.

2. Mikä on ostettavan yrityksen toimialan tulevaisuus?

Perehdy toimialan kehitysnäkymiin ja megatrendeihin. Toisinaan teknologinen kehitys, lainsäädäntömuutokset tai maailman markkinatilanne voivat synnyttää mahdollisuuksia, mutta myös riskejä.

3. Perehdy ostettavan yrityksen toimintakykyyn

Onko välittömiä investointitarpeita? Henkilöityykö ostettava yritys vahvasti vanhaan yrittäjään? Onko yrityksessä osaamisriskejä tai tarvitaanko uutta teknologiaa?

4. Tuottaako yritys kassavirtaa?

Ostettaessa yritys hypätään juoksevaan junaan. Tuottaako yritys riittävästi kassavirtaa, jotta saat laskut ja mahdolliset palkat maksettua heti ensimmäisestä päivästä lukien?

Jos vastaus on ei. Kuinka nopeasti saat asian korjattua ja tarvitsetko käyttöpääoman turvaamiseksi rahoitusta? Muodosta käsitys yhtiön tuotteiden tai palveluiden kilpailukyvystä ja hinnoittelusta.

5. Mistä teet kaupan?

Ostatko liiketoiminnan vai yrityksen osakkeet?

Liiketoimintakaupassa ostetaan liiketoimintakokonaisuus, jossa siirtyvät kauppakirjan mukaiset erät ostajalle (sopimukset, henkilöstö, koneet ja kalusto jne.)

Osakekaupassa yhtiön osakkeet.

Nämä ovat kaksi varsin erilaista tapaa tehdä kauppa. Lue lisää liiketoimintakaupan ja osakekaupan eroista.

Suomen Lakitilitoimisto Oy

Tarvittaessa kannattaa aina kysyä neuvoa

Meiltä saat apua koko yrityskauppaprosessiin sekä yrittämisen haasteisiin myös myöhemminkin.

Menestyksellisessä yrityskaupassa ei ole kyse vain oikeasta hinnasta. Valittu kaupankäyntitapa, verovaikutusten ennakointi, kauppakirjan ehdot tai hyvä ennakkotarkastus voivat merkittävästi vaikuttaa lopputulokseen.
Voimme yhdessä etsiä myös ostettavia yrityksiä.

6. Vielä siitä kauppahinnasta

Ostettavan yrityksen tulisi kyetä tuottamaan tulosta siten, että kauppahinta tulisi kuoletetuksi alle viidessä vuodessa. Tällöinkin on hyvä miettiä, onko sellaisia tehostamistoimia tehtävissä, että kuolettaminen tapahtuisi nopeammin.

Jos yrityskaupassa, oli sitten kyse liiketoiminta- tai osakekaupasta, on käytetty ulkopuolista rahoitusta (kuten lähes aina on), varmistu siitä, että kassavirtaa riittää kauppahintaa varten otettujen velkojen korkojen ja lyhennysten maksamiseen.

7. Tee tai teetä ostettavaan yritykseen due diligence- tarkastus

Erityisesti osakekaupassa

Millaisia vero-, henkilö-, oikeus-, sopimus- tai muita riskejä yhtiöön liittyy? Onko yhtiöön kohdistunut vakavia reklamaatioita tai onko oikeudenkäyntejä käynnissä tai tiedossa. 

Ovatko yhtiön taloustiedot luotettavia?

8. Mieti miksi yritystä ollaan myymässä

Yleensä syy on järkevä esim. eläköityminen. Mutta aina näin ei ole.

Erityisesti jos myyjällä on kova kiire ja sinua yritetään painostaa nopeaan päätöksentekoon, mieti aina, miksi? Myös omassa innostuksen puuskassa kannattaa pitää jäitä hatussa. Innostuksissaan tulee helposti maksaneeksi liikaa.

9. Yrittäjänä oma henkilökohtainen taloutesi nivoutuu tiiviisti yritystoimintaasi

Suunnittele paljonko tarvitset rahaa oman arkesi pyörittämiseen ja ota se huomioon laskelmia tehdessäsi.

10. Älä usko joulupukkiin

Teet päätökset harkitusti, muita kuunnellen, mutta lopulta itse. Sillä sinä yrittäjänä myös kannat riskin itse. Toisaalta usko rohkeasti itseesi ja näe myös kaikki mahdollisuudet.

Nelikenttäanalyysi on hyvä apuväline harkita ostamiseen ja omaan yrittämiseen liittyviä heikkouksia, vahvuuksia, uhkia ja mahdollisuuksia.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Juha Tuominen - Suomen Lakitilitoimisto Oy lakipalvelut
Juha Tuominen

040 562 6407
juha.tuominen@lakitilitoimisto.fi

Arvonlisävero on kulutusvero, jossa veronmaksajina ovat tavaroiden ja palveluiden lopulliset kuluttajat eli kotitaloudet, jotka eivät saa vähentää arvonlisäveroa omassa verot

YEL-uudistus 2023 | Suomen Lakitilitoimisto Miksi lakiuudistus tehtiin? Yrittäjän sosiaaliturva perustuu YEL-työtuloon ja uudistukseen taustalla oli tarve tarkistaa niitä työt

Suomen Lakitilitoimisto Oy toiminnan kasvaessa, yrityksen toimitusjohtajaksi siirtyy 1.9.2023 alkaen Juha Tuominen ja hallituksen puheenjohtajaksi nykyinen toimitusjohtaja Jari Tuo

Pullonkaulat hallintaan Tehostamisen ensiaskeleet Lähes jokaisessa yrityksessä pohditaan toiminnan tehostamista, sillä tehokkuus on osa yrityksen kilpailukykyä. Yrityksiä on h