Kirjanpitopalvelut
ASIAKKAAN
tarpeen mukaan

Kirjanpitopalvelut perinteisesti

Perinteinen kirjanpito on monesti toimivin ratkaisu, jos asiakas toimittaa kirjanpitomateriaalin tilitoimistoon ja saa vastineena kirjanpidon sekä opastuksen ja neuvonnan oman yrityksensä talousasioissa. Yhdessä asiakkaan kanssa sovimme heille parhaiten soveltuvan ratkaisun. Ns. mappikirjanpidossakin voimme silti hyödyntää osin myös sähköisiä palveluita.

Kirjanpitoon voidaan yhdistää myös kustannuspaikkaseurantaa ja hankeraportointia tai sopia tilikarttaan tulevista muutoksista, joiden avulla yritys voi seurata helposti myyntiensä tai kustannustensa toteumaa. Jokainen kirjanpitoasiakas saa myös yrityslakipalvelut edullisemmin käyttöönsä.

kirjanpitopalvelut, kirjanpito

Miten voisimme olla avuksesi?

Kirjanpito

Sähköinen kirjanpito mahdollistaa myyntisaatavien ajantasaisen seurannan, ostolaskujen sähköisen kierrätyksen ja maksatuksen sekä nopeamman raportoinnin.

Tilipalvelupaketti voi sisältää mm. ALV-maksut, raportoinnin, tase-erittelyt, verojaksotukset, tiliotteiden käsittely, palkkojen kirjaukset ym. sekä muut palvelumme.

Ostolaskut

Tulevien laskujen hallinnointi saadaan sujumaan, kun katsomme kokonaisuuden ja hyödynnämme sähköiset palvelut, kuten eTasku. Sähköisyyden avulla saamme välivaiheita pois ja voit kuitata laskut vaikka puhelimestasi.

Huolehdimme halutessasi mm. laskujen sähköistykset, ostolas- kujen käsittelyn ja maksamisen sekä ALVn.

Myyntilaskut

Myyntilaskujen kierto voi olla erityisesti pienten yritysten pullonkaula. Mutta ei hätää, autamme saamaan sen helpoksi ja toimivaksi. Kiertoa voidaan nopeuttaa.

Haluamme auttaa sinua arjessasi tarjoamalla tehokkaan kokonai- suuden, jonka avulla myyntilaskujen teko onnistuu helposti, raha pyörii ja voit tarkistaa tilanteen milloin vain.

Palkanlaskenta

Halutessasi tuemme työnantajakuvaasi ulkoistetulla palkanlas- kentapalvelulla, joka varmistaa palkanlas-kennan oikeellisuuden, viranomaisilmoitusten ajantasaisuuden ja var-mistaa, että palkat tulevat maksuun aina ajallaan.

Tämä palvelu sisältää mm. lakisääteisen palkanlas-kennan, työaikakirjanpi-don ja lomien käsittelyn, lomavuodenvaihteen työt.

Tilinpäätös

Tilikauden lopuksi kootaan tilinpäätöslaskelmat sekä muut tarvittavat dokumentit. Tilinpäätök- sen tuloksena saadaan yrityksen tulos ja taloudellinen asema.

Kokoamme ja teemme yhteistyössä kanssasi tilinpäätöksen dokumentit sekä teemme näiden pohjalta veroilmoituksen. Rekisteröimme myös yrityksesi tilinpää- töstiedot.

palkanlaskenta, Lakitilitoimisto

Heräsikö kiinnostuksesi?

Jos sinulla on tarve talouden kumppanille, ole meihin rohkeasti yhteydessä tai pyydä meitä soittamaan sinulle.

Perinteinen kirjanpito

  • Lakisääteinen kirjanpito
  • Kustannuspaikkalaskenta
  • Veroilmoitukset
  • Palkanlaskenta

 

  • Tilinpäätökset
  • Konsernitilinpäätökset
  • Talousraportointi

Vahvuuksiemme avulla voimme luoda yritykseesi tehokkaita ratkaisuja, jotka vievät yritystäsi uudelle tasolle

Järjestelmä
joustavuus

Keskustelemme läpi asiakkaan toiveet, tavoitteet ja ohjelmistot. Teemme ehdotuksen yritystäsi parhaiten palvelevasta ja tehok- kaimmasta kokonaisuudesta.

Voimme esim. yhdistää tuotannonohjausjärjestelmän kirjanpito-ohjelmiimme tai tarjota matka- tai ostolaskujen käsittelyyn hyviksi todettuja vaihtoehtoja.

Halutessasi hoidamme koko palkkahallinnon puolestanne ja toimimme yrityksesi palkanlas-kentaosastona. Vaihtoehtoisesti voit ulkoistaa vain palkanlas-kennan ja hoitaa muut lasken-nan tehtävät.

Henkilöstöhallinnon asiantunti- jamme voivat auttaa mm. TES-tulkinnoissa ja ohjaavat löytä-mään ratkaisun tarpeisiinne. Entä onko työsopimuksien-pohjaa käyty läpi?

Sopimus-
osaaminen

Yleinen sopimusosaamisemme voi olla apunasi monissa päivit- täisissä asioissa. Hyvin hoidettu sopimuspaletti on riskienhal-lintaa parhaimmillaan.

Yrityksillä on paljon erilaisia so- pimuksia, joita arjessa käyttävät mm. myyjät. Näiden sopimuk-sien päivittäminen tai uusien tekeminen yhdessä asiantunti-jan kanssa. Voit säästää pitkän pennin!

Jutellaan!

Pyydä hinta