Kirjanpitopalvelut
ASIAKKAAN
tarpeen mukaan

Kirjanpitopalvelut perinteisesti

Perinteinen kirjanpito on monesti toimivin ratkaisu, jos asiakas toimittaa kirjanpitomateriaalin tilitoimistoon ja saa vastineena kirjanpidon sekä opastuksen ja neuvonnan oman yrityksensä talousasioissa. Yhdessä asiakkaan kanssa sovimme heille parhaiten soveltuvan ratkaisun.

Kirjanpitoon voidaan yhdistää myös kustannuspaikkaseurantaa ja hankeraportointia tai sopia tilikarttaan tulevista muutoksista, joiden avulla yritys voi seurata helposti myyntiensä tai kustannustensa toteumaa.

kirjanpitopalvelut, kirjanpito

Miten voisimme olla avuksesi?

Kirjanpito

Sähköinen kirjanpito mahdollistaa myyntisaatavien ajantasaisen seurannan, ostolaskujen sähköisen kierrätyksen ja maksatuksen sekä nopeamman raportoinnin.

Ostolaskut

Ostolaskujen käsittely on sujuvaa ja laskut menevät maksuun ajallaan. Kuitit voit skannata omalla kännykälläsi ja laskut maksat vaivattomasti taloushallinnon ohjelmastasi.

Myyntilaskut

Myyntilaskujen tekeminen on helppoa ja raha kiertävät nopeasti. Tämä vähentää sitoutunutta käyttöpääoma ja näin rahat riittävät paremmin maksuihin.

Palkanlaskenta

Halutessasi tuemme työnantajakuvaasi ulkoistetulla palkanlaskentapalvelulla, joka varmistaa palkanlaskennan oikeellisuuden, viranomaisilmoitusten ajantasaisuuden ja varmistaa, että palkat tulevat maksuun aina ajallaan.

Tilinpäätös

Tilikauden lopuksi kootaan tilinpäätöslaskelmat sekä muut tarvittavat dokumentit. Tilinpäätöksen tuloksena saadaan yrityksen tulos ja taloudellinen asema. Tilinpäätöspalveluun kuuluu aina myös veroilmoituksen laadinta ja julkisten tilinpäätöstietojen rekisteröinti.

kirjanpitopalvelut

Heräsikö kiinnostuksesi?

Jos sinulla on tarve talouden kumppanille, ole meihin rohkeasti yhteydessä tai pyydä meitä soittamaan sinulle.

Perinteinen kirjanpito

  • Lakisääteinen kirjanpito
  • Kustannuspaikkalaskenta
  • Veroilmoitukset
  • Palkanlaskenta
  • Tilinpäätökset
  • Konsernitilinpäätökset
  • Talousraportointi

Vahvuuksiemme avulla voimme luoda yritykseesi tehokkaita ratkaisuja, jotka vievät yritystäsi uudelle tasolle

Järjestelmä
joustavuus

Keskustelemme läpi asiakkaan toiveet, tavoitteet ja ohjelmistot. Teemme ehdotuksen yritystäsi parhaiten palvelevasta ja tehok- kaimmasta kokonaisuudesta.

Voimme esim. yhdistää tuotannonohjausjärjestelmän kirjanpito-ohjelmiimme tai tarjota matka- tai ostolaskujen käsittelyyn hyviksi todettuja vaihtoehtoja.

Halutessasi hoidamme koko palkkahallinnon puolestanne ja toimimme yrityksesi palkanlas-kentaosastona. Vaihtoehtoisesti voit ulkoistaa vain palkanlas-kennan ja hoitaa muut lasken-nan tehtävät.

Henkilöstöhallinnon asiantunti- jamme voivat auttaa mm. TES-tulkinnoissa ja ohjaavat löytä-mään ratkaisun tarpeisiinne. Entä onko työsopimuksien-pohjaa käyty läpi?

Sopimus-
osaaminen

Yleinen sopimusosaamisemme voi olla apunasi monissa päivit- täisissä asioissa. Hyvin hoidettu sopimuspaletti on riskienhal-lintaa parhaimmillaan.

Yrityksillä on paljon erilaisia so- pimuksia, joita arjessa käyttävät mm. myyjät. Näiden sopimuk-sien päivittäminen tai uusien tekeminen yhdessä asiantunti-jan kanssa. Voit säästää pitkän pennin!