Kehittämisavustus

ELY-keskuksen tuet

Ely-keskuksen kehittämisavustuksella tuetaan yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luodaan parempia edellytyksiä liiketoiminnalle. 

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. 

Avustusta myönnetään hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimintaan tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Avustusta suunnataan erityisesti maakuntaohjelmien mukaisille kärkitoimialoille.

Yrityskaupat edessä?

Huomioi kuintekin nämä:

  • Hanke ei saa kohdistua yrityksen tavanomaiseen kehittämistyöhön
  • Hankkeen tulee olla yritykselle merkittävä ja edistää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä ja uudistumista
  • Hankkeella pitää olla myös muuta rahoitusta, sillä tuki on enintään 50%
  • Hankekustannuksiin voidaan sisällyttää tietyin edellytyksin myös palkkakustannuksia. Pitää kuitenkin huomata, että kehittämistoimenpiteisiin kohdistuvan avustuksen tarkoituksena on edesauttaa uuden osaamisen ja liiketoimintapotentiaalin saamista yritykseen.
  • Kehittämisavustusta voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointeihin
  • Huom. hanketta ei saa aloittaa ennen hakemuksen jättämistä