Ennakoi tilinpäätös – pelasta kirjanpitäjä | Lakitilitoimisto

Kevät on kirjanpitäjän kiireisintä aikaa, sillä useimmiten yritysten tilikausi on kalenterivuosi. Suuremmilla yrityksillä tilinpäätösvientejä tehdään jo kuukausittain, joten tilinpäätöksen ajankohtaan jää lähinnä hifistely ja lukujen tarkastus. Mutta mitä pienempi yritys, sitä useammin varsinaiset tilinpäätösviennit jäävät tilikauden lopussa tehtäviksi.

"Suuremmilla yrityksillä tilinpäätösvientejä tehdään jo kuukausittain, joten tilinpäätöksen ajankohtaan jää lähinnä hifistely ja lukujen tarkastus."

Tällaisia vientejä ovat myyntien ja ostojen jaksotukset, palkkavelkojen kirjaukset, varastojen muutokset, poistot ja veroviennit. Edellä mainittuihin tarvitaan aina myös yrittäjän apua. Vaikka kirjanpitoa tehtäisiin tilikauden aikana maksuperusteisesti, pitää se tilinpäätöksen yhteydessä saattaa suoriteperusteiseen muotoon. Tämä tarkoittaa, että ne tuotot, jotka ovat syntyneet tilikauden aikana, kuuluvat tilikaudelle, vaikka laskun päivämäärä ja suoritus osuisivatkin eri kaudelle. Sama on ostolaskujen kanssa. Esimerkiksi sähkölaskut tulevat tyypillisesti myöhään, mutta koska sähkön kulutus kuuluu päättyneelle tilikaudelle, pitäisi se sinne myös kirjata. Vastavuoroisesti esimerkiksi vakuutusyhtiöt laskuttavat monesti paljonkin etukäteen. Tällöin vakuutusmaksu ei välttämättä ole sen tilikauden kulua, jolloin se maksetaan. Tällöin puhutaan kulujen jaksotuksesta.

Tilinpäätös ja lomapalkkavelka

Kun yritys maksaa palkkoja, sille kertyy myös tulevaa vastuuta lomapalkkavelan muodossa. Koska vastuu on syntynyt tilikauden aikana, se kirjataan kuluksi. Kun lomapalkkoja sitten aikoinaan maksetaan, ei maksu välttämättä ole ihan sama kuin aikaisemmin arvioitiin. Lomapalkka määräytyy aina maksetun palkan mukaan, tämän vuoksi tilinpäätökseen tehtävä jaksotus on vain arvio.

Varaston muutos

Varaston muutos saattaa vaikuttaa tulokseen paljonkin. Varaston muutoksella oikaistaan tulokseen tai tuloksesta pois se osa tuotteista, joka on varastossa. Eli myymätön tavara ei vaikuta tilikauden tulokseen, se katsotaan yrityksen varallisuudeksi.

Poistot

Poistoilla yritys varautuu tuleviin investointeihin. Verotuksen maksimipoistot määritellään laissa. Kirjanpidossa käytetään yleensä näitä, mutta siellä on mahdollisuus käyttää myös suunnitelman mukaisia poistoja, jotka pohjautuvat oletettavissa olevaan käyttöikään. Verotuksessa kuitenkin voidaan poistaa vain sen verran kuin kirjanpidossa on kirjattu.

Tilinpäätös ja veroviennit

Veroviennit tarkoittavat paitsi arvonlisäveron ja ennakonpidätysten tarkistamista, mutta myös tuloveron kirjaamista tilinpäätökseen. Tulovero määräytyy verotettavan tuloksen perusteella. Tähän vaikuttavat siis kirjanpidon tuloksesta oikaistut vähennyskelvottomat erät kuten verotuksen korot, puolet edustuskuluista, mutta myös verottomat tulot, kuten osa osinkotuloista.

Pelasta kirjanpitäjä, toimita materiaali ajoissa

Kirjanpidossa on siis monia kulu- ja tuottoeriä, jotka pitää ottaa huomioon tulosta laskettaessa. Näitä lukuja varten kirjanpitäjät pyytävät monenlaista materiaalia: hallituksen ja yhtiökokousten pöytäkirjoja, arvopaperiotteita, sopimuksia, pankkien vastuita, vakuuksia ja saldotodistuksia. Olemme koonneet listan yrittäjää varten tilinpäätöksen tekemisen avuksi. Pelasta kirjanpitäjä, anna lahjaksi aikaa tehdä tilinpäätös kunnolla, toimita materiaali ajoissa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Riitta Välimäki asiantuntija Lakitilitoimisto
Riitta Välimäki

040 169 7584
riitta.valimaki@lakitilitoimisto.fi

Tässä kirjoituksessa keskitytään yritysten tietoturvallisuuden perusasioihin, ennaltaehkäisyyn ja turvallisiin toimintatapoihin, miten jokaisessa yrityksessä voi parantaa oma