Asiakastarina, Yhteistyö kumppanuusohjelmassa Visman kanssa | Lakitilitoimisto

Pieni ja ketterä yritys voi tehdä päätöksiä ja toimenpiteitä nopeallakin tahdilla. Se on etu, joka viestii myös kasvuhaluista ja jatkuvasta kehittymisen vimmasta. Näistäkin asioista juttelimme, kun haastattelimme yhteistyökumppaniamme Visma Softwaren Partner Account Manageria, Krista Svenströmiä. Tilitoimisto kumppanuus ja aktiivinen yhteistyö on nyt kestänyt jo useamman vuoden. Näiden vuosien aikana vinkkejä ja mielipiteitä on kyselty ja jaettu puolin ja toisin. Kun yhteistyö sujuu, avoimuus on aitoa ja hommat etenevät. 

Krista huomasi hyvin pian yhteistyössään Suomen Lakitilitoimiston kanssa, että tämä yritys on aktiivinen ja tarttuu toimeen. 

Visman kumppanuusohjelmassa on mukana noin 600 tunnistettua kasvuhaluista tilitoimistoa ympäri Suomen. Yhteistyö on palkitsevaa silloin, kun tavoite ja työn tekemisen meininki on molemmilla sama. Yhteistyössä autetaan puolin ja toisin ohjelmakehityksen demojen kanssa aina käytännön myyntityöstä tilitoimiston toiminnan kehittämiseen saakka. 

Sähköinen kirjanpito lisää läpinäkyvyyttä asiakkaan eduksi

Suomen Lakitilitoimistolla ja Vismalla on yksi erityinen yhdistävä päämäärä – auttaa asiakkaita saamaan aina nopeampaa ja läpinäkyvämpää palvelua. Käytännössä tämä näkyy lisääntyvinä sähköisinä palveluina. Sähköinen kirjanpito ei kuitenkaan ole asiakkuuden edellytys, siitä molemmat ovat samaa mieltä. Siksi Suomen Lakitilitoimistolla on kirjanpito-ohjelmana Visma Fivaldi, joka mahdollistaa niin perinteisen, kuin sähköisen kirjanpidon asiakkaille. 

– asiakkaiden kirjanpidon sähköistämisessä tilitoimistolla on tärkeä tehtävä. Ensinnäkin pitää päättää, että halutaan sähköiseksi toimistoksi ja sen jälkeen kaikki halukkaat asiakkaat mukaan. Toteaa Krista Svenström yritysten sähköisen kirjanpidon kasvusta. 

“Suomen Lakitilitoimisto on kasvava ja kehittyvä, sen huomaa toisiaan seuraavista muutoksista. Suomen Lakitilitoimisto on erityisesti aina ketterä, kun päätöksiä voidaan tehdä nopeastikin. Yhteistyön tekeminen on helppoa, vastausajat ovat lyhyet ja niihin reagoidaan nopeasti.” Visman Partner Account Manager, Krista Svenström

Sähköisessä kirjanpidossa kaikki hyötyvät. Asiakaslähtöisessä toiminnassa tärkeimpiä asioita on, että läpinäkyvyys asiakkaille päin lisääntyy merkittävästi. Asiakas näkee reaaliaikaisesti mm. mikä on yrityksen tulos ja tase tällä hetkelläsekä onko avoimia laskuja. Laskujen määrä luonnollisesti lisääntyy yrityksen kasvun mukana. Tilitoimisto kumppanuus on asia, johon kannattaa panostaa.

Uusin projekti tuo laskujen hallintaan tekoälyä

FabricAI on Visman lisäarvo-palvelu, jonka avulla toistuvat ostolaskut voidaan käsitellä historiadatan avulla nopeasti ja automaattisesti. Suomen Lakitilitoimisto on ollut mukana projektissa alusta asti ja FabricAI on meillä jo käytössä jonkin verran. Työkalu vapauttaa kirjanpitäjää toistuvista laskuista, sillä se oppii laskuja lukiessa, mitkä toistuvat ja ovat ok. FabricAI huomioi poikkeamat ja ilmoittaa niistä kirjanpitäjälle. Kirjanpitäjälle jää näin aikaa perehtyä muuhun aikaa vievään työhön perusteellisemmin. 

Ketterä ja kasvuhakuinen tilitoimisto

Suomen Lakitilitoimiston ja Visman yhteystyö jatkuu aktiivisena. Yhteistyön keskiössä on auttaa asiakkaita saamaan yhä nopeampaa ja laadukkaampaa palvelua. 

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää ketterästä tilitoimistostamme,
varaa meille aika!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sari Peltomaa Lakitilitoimisto

Artikkeliin haastateltiin Visma Softwaren Partner Account Manageria, Krista Svenströmiä. Kiitos vielä Kristalle haastattelusta.

Kirjoittaja:

Sari Peltomaa

040 127 9892
sari.peltomaa@lakitilitoimisto.fi

Arvonlisävero on kulutusvero, jossa veronmaksajina ovat tavaroiden ja palveluiden lopulliset kuluttajat eli kotitaloudet, jotka eivät saa vähentää arvonlisäveroa omassa verot