Analyysipalvelut

Haluatko kehittää dataan pohjautuen? Analyysipalvelut ovat sinua varten.

Autamme teidän tärkeimmän voimavaran kanssa, laitamme siis henkilöstöasiat kuntoon. Uusittu yhteistoimintalaki toi uusia velvoitteita, joten voimme myös laittaa lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen kuntoon. Ja jotta talous pyörii, voimme käydä myös läpi, miten saamme teillekin tehokkaat talous- ja palkkahallinnon prosessit. Liiketoiminnan kehittämisen pohjaksi voimme tehdä yritykseesi myös tilinpäätösanalyysin.

Tutkimme kyselyjen ja keskustelujen avulla myös organisaatioiden talous- ja palkkahallinnon toiminnallisuutta ja annamme kehittämisehdotuksia, jotta prosessit tuottaisivat tarvittavan tiedon, oikea-aikaisesti, luotettavasti ja järkevällä hinnalla.

Analyysipalvelut, Anniina Leppihalme

Kehitätkö yritystäsi tutkittuun tietoon perustuen?

Analyysipalvelumme tuottavat tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Lähes jokaisen organisaation tärkein toiminto on henkilöstö ja henkilöstöön liittyvät prosessit. Toimintojen tulee olla lainsäädännön vaatimusten mukaisia ja niiden tulee tukea yrityksen strategian toteutumista ja tuottaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi.

Tutkimme kyselyjen ja keskustelujen avulla myös organisaatioiden talous- ja palkkahallinnon toiminnallisuutta ja annamme kehittämisehdotuksia, jotta prosessit tuottaisivat tarvittavan tiedon, oikea-aikaisesti, luotettavasti ja järkevällä hinnalla. Kehittämiskartoitusten lisäksi saatte käyttöönne tietämyksemme taloushallinnon monista järjestelmistä.

Analyysipalveluihimme kuuluvat myös tilinpäätösanalyysit, jotka avaavat teille seikkaperäisesti yrityksenne taloudellista tilaa.

Henkilöstökyselyt

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

 Tunnetko uuden YT-lain velvoitteet?
Ovatko lakisääteiset henkilöstöasianne kunnossa?

Lakisääteisten velvollisuuksien kuntoon laittaminen on sekä työnantajan että työntekijöiden etu. Ristiriitatilanteessa työnantaja voi vedota niihin vain, jos ne ovat kunnossa, kirjattuja, dokumentoituja ja työntekijöiden tiedossa. Lisäksi yrityksenne saa rahanarvoisia etuja erilaisten hyvitysten ja korvausten muodossa, jolloin voidaan parhaimmillaan puhua tuhansista euroista vuodessa.

Lakisääteisten velvoitteiden kuntoon laittaminen ovat sijoitus yrityksenne tulevaisuuteen ja ratkaisevassa asemassa kasvun kehityksessä, henkilöstön tyytyväisyydessä ja työvoiman saatavuudessa. Henkilöstökyselyn avulla selvitetään henkilöstön ja johdon ajatuksia lakisääteisten velvoitteiden nykytilasta laajemmin. Kyselyn tavoitteena on saada aikaan parannusta, ja tulokset auttavat teitä kehittämään yrityksenne tarpeisiin sopivat asiakirjat ja suunnitelmat. Tutustu myös Lakiekonomien sopimuspalveluihin.

Kyselyn tulokset toimivat erinomaisena työkaluna uudistuneen YT-lainsäädännön velvoittamaa vuoropuhelua suunniteltaessa sekä johdon työkaluna myös tulevaisuuden muissa kehittämistoimissa.

Kyselyyn voidaan halutessanne yhdistää myös lakisääteisten asiakirjojen kokonaisuus.

Henkilöstön tyytyväisyyskysely

Henkilöstön tyytyväisyyskysely antaa teille tutkittua tietoa henkilöstönne työmotivaatiosta ja sitoutumisesta, osaamistarpeista, työyhteisön tilasta ja auttaa teitä kokonaisuudessaan ymmärtämään paremmin henkilöstöasioiden nykytilaa ja nostamaan esiin tärkeimmät kehityskohteet. Kyselyssä kartoitetaan myös esimiestyön ja johtamisen onnistumista, viestintää sekä autetaan kehittämään yrityksenne johtamisprosesseja ja havainnollistetaan mahdollisia henkilöriskejä. Henkilöstön tyytyväisyyskysely  nostaa esiin näkymättömiä ilmiöitä arjen taustalla. Henkilöstön tyytyväisyyskysely tukee teitä yrityksenne strategian toteuttamisessa ja auttaa myös paremman tuloksen ja asiakastyytyväisyyden saavuttamisessa.

Me teemme henkilöstökyselynne nopeasti ja sähköisiä kanavia hyödyntäen. 
Tuloksista koostamme teille yksityiskohtaisen raportin ja tarvittaessa teemme kehittämisanalyysin, joka auttaa teitä tulosten hyödyntämisessä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia per vastaaja ja raportti muodostetaan teille kyselyn jälkeen sovitussa ajassa.

Jätä yhteydenottopyyntö tai
varaa maksuton sparrailu!

Kamppailetko jonkin yritystoiminnan haasteen kanssa tai toivotko vain meidän olevan sinuun yhteydessä? Varaa maksuton noin vartin sparrailuaika asiantuntijoidemme kanssa!

Tilinpäätösanalyysit

Tilinpäätösanalyysi tehdään tilinpäätöksen yhteydessä. Analyysissä kartoitetaan yrityksen taloudellista tilaa tilinpäätöksen antamien tietojen pohjalta. Tässä arvioidaan mm. yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Vastaavaa analysointia voidaan tehdä myös tilikauden aikana, jotta osaatte arvioida toimintanne suuntaa ja taloudellista tilaa. Tilinpäätösanalyysi on strategialähtöinen tarkastelu ja sitä voidaan hyödyntää myös investointien suunnittelussa.

Talous- ja palkkahallinnon prosessit

Talous- ja palkkahallinnon prosessien tulee tukea yrityksen talousjohtamista, tuottaa ajantasaista tietoa johdon käyttöön, varmistaa palkanmaksun oikeellisuus ja olla myös järkevän hintaista. Taloushallinnon järjestelmät integroituvat usein toiminnanohjausjärjestelmiin ja ovat osa yrityksen päivittäistä johtamista. Taloushallinnon kartoitustyökalumme avulla saatte tutkittua tietoa taloushallinnon prosesseista ja niiden kehittämistarpeista. Saatte käyttöömme myös osaamisemme taloushallinnon järjestelmistä ja prosessien kehittämistyöstä.  

Jutellaan!